Novostavby

  • Dle projektové dokumentace zhotovíme jakoukoliv stavbu včetně revizní zprávy
  • Dokážeme upravit elektroinstalaci dle současných trendů, ale i z funkčního hlediska praktičtější řešení oproti projektové dokumentaci
  • Zřízení provizorního staveništního rozvaděče po dobu celé stavby s zasuvkami 230/400V a pravidelnou kontrolou a údržbou