Připojení domů, bytu, garáží a rekreačních objektů

  • Elektroměrové rozvaděče
  • Vyřízení potřebné dokumentace (revizní zprávy)
  • Zajištění výkopových prací
  • Výměny přívodních a sazbových kabelů
  • V případě absence sazbových kabeů bezdrátové řešení bez nutnosti zemních a bouracích prací